MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ


İşbu sözleşmenin konusu, ALICI'nın SATICI'ya ait woofieorganics.com (“İnternet sitesi”) internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.  

Madde 1 - TARAFLAR

SATICI
Ünvanı    : NİHAN ÖZİŞÇİ WOOFİE ORGANİCS
Vergi No : 6710706766
Adres     : Cumhuriyet Mh. Derviş Eroğlu Cd. Bizimkent B2-O8/A No:7 N İç Kapı No:9                          Beylikdüzü/İST.
Telefon : 0538 561 92 44
E-posta : [email protected]
Banka Hesabı :
Nihan ÖZİŞÇİ İŞ BANKASI 
 TR56 0006 4000 0011 1700 6792 43
ALICI
Adı,Soyadı :
Unvanı :
Adres :
Telefon :
E-posta :

 

Madde 2 - SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN, FİYAT, ÖDEME 


2.1.Ürünlerin (malların/hizmetlerin) cinsi, türü, miktarı, birim fiyatı, KDV dahil satış bedeli, ödeme bilgileri ile ALICI'nın bildirdiği teslim yeri aşağıda belirtildiği gibidir. 

2.2.ALICI, satışa konu ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları vs. satışa konu ürün ile ilgili tüm ön bilgiler, cayma hakkı, gizlilik ve kişisel verilerin korunması hakkında bilgilendirme, uyuşmazlık halinde başvuru hakları vs. tüm ön bilgileri ve sözleşmeyi elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında ürünü sipariş verdiğini, işbu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder. 

2.3. İnternet sitesinde yer alan ön bilgilendirme ve ALICI tarafından verilen sipariş üzerine düzenlenen fatura ve sevk irsaliyesi işbu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.
2.4.İşbu sözleşme, ALICI’nın ürünün siparişine ilişkin elektronik ortamda gerekli teyidi vermesinden sonra geçerlilik kazanır.
Madde 3- ÜRÜNÜN TESLİMİ, SÖZLEŞMENİN İFA YERİ VE TESLİM ŞEKLİ
3.1.ALICI’nın teslimini talep etmiş olduğu ürün, ALICI tarafından belirlenmiş olan teslimat adresine kargo şirketi yetkilisi marifetiyle teslim edilecektir.
3.2.Fatura edilecek kişi ile sözleşmeyi yapan kişi aynı olmak zorundadır. Bu bilgilerin doğru olmadığı veya noksan olduğu durumlardan doğacak zararları tamamıyla karşılamayı ALICI kabul eder.
3.3.SATICI gerekli gördüğü durumlarda ve/veya ALICI’nın vermiş olduğu bilgilerin gerçekle örtüşmediği tespit edildiğinde, siparişi durdurma hakkını saklı tutar. SATICI, siparişte sorun tespit ettiği durumlarda ALICI’nın vermiş olduğu telefon, elektronik posta ve posta adreslerinden ALICI’ya ulaşamadığı takdirde siparişin yürürlüğe konulmasını 15 (onbeş) gün süre ile dondurma hakkına sahiptir. ALICI’nın bu süre zarfında SATICI ile konuyla ilgili iletişime geçmesi beklenir. Bu süre içinde ALICI’dan herhangi bir cevap alınamaz ise SATICI, her iki tarafın da zarar görmemesi için siparişi iptal etme hakkına sahiptir.
3.4. İnternet sitesinde ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilen kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirlenen süre sonuna kadar geçerlidir.


Madde 4 - CAYMA HAKKI


ALICI ürünü teslim aldığı tarihten itibaren ondört (14) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin bu sözleşmeden cayma hakkına sahiptir.
Ancak kanunen şu mal/hizmetlere ilişkin sözleşmelerde, kullanılmamış/istifade edilmemiş olsa dahi, cayma hakkı bulunmamaktadır : 
a) ALICI'nın özel istekleri veya onun kişisel ihtiyaçları, ölçüleri, talepleri doğrultusunda hazırlanan mallar (üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye/kişisel ihtiyaçlara özel hale getirilenler, ALICI siparişine istinaden yurt içinden ve/veya dışından ithal/temin edilen özel ürünler dahil) 
b) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.
c) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.
ç) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.
d) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.
e) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.
f) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.
g) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.
h) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.
ı) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler.
i) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.
j) Genel olarak ilgili mevzuat uyarınca mesafeli satış kapsamı dışında kabul edilen diğer mal-hizmetler ile ALICI'nın ticari/mesleki amaçla satın alma yaptığı haller. 

Cayma hakkı bulunan hallerde ALICI'nın cayma hakkını kullandığına dair açık bir bildirimi yasal 14 günlük süre içinde SATICI'ya yazılı olarak yöneltmiş olması gereklidir. Söz konusu hakkın süresi içerisinde kullanılması durumunda, ürünün azami on (10) gün içerisinde, giderleri ALICI'ya ait olmak üzere SATICI'nın sözleşmede mevcut adresine gönderilmesi zorunludur.

Bu iade işleminde ürünün kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir. Ayrıca vergi mevzuatı gereği, ALICI tarafından kanunen İade Faturası kesilmesi gereken hallerin yanı sıra ürünle beraber iade edilecek olan fatura üzerinde, aşağıda belirtilen, iade ile ilgili bölüm doldurulup imzalanacaktır. İade faturası kesilmesi gerekli sipariş iadeleri, İade Faturası kesilmediği takdirde kabul edilmeyecektir.

Ürünün iade edileceği adres:Yeşilköy Mh. Havan Sk. Tanaçan Sitesi A Blok D:02 Bakırköy/İST.
İade için teslim olunan kargo firması: Yurtiçi Kargo

Yukarıdaki belirtilen gereklerin ALICI tarafından yerine getirilmesi kaydı ile, cayma bildiriminin SATICI'ya ulaştığı tarihten itibaren 14 gün içinde, ürün bedeli ve varsa ürünün ALICI'ya teslim masrafları ALICI'ya, ürünü satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde iade edilir.


Madde 5 - KİŞİSEL VERİ İŞLEME VE GİZLİLİK POLİTİKASI


İnternet sitesinde bilgilerin korunması, gizliliği, işlenmesi-kullanımı ve iletişimler ile diğer hususlarda aşağıda cari esasları belirtilen gizlilik kuralları-politikası ve şartlar geçerlidir.
Kişisel bilgilerinizin korunması ve ödeme sırasındaki güvenliğiniz bizler için çok önemlidir. Bundan dolayı bilgilerinizi titizlikle korumanın önemi ve bilinci ile ödemelerinizin kredi kartı ile gerçekleştirilmesi aşamasında, 3D Secure sistemini kullanmanızı öneririz. Ödemenin gerçekleştirilmesi için gerekli olan bilgiler (Örnek: Kredi kart numarası) NİHAN ÖZİŞÇİ WOOFİE ORGANİCS tarafından saklanmamaktadır. Bu bilgiler aracısız olarak, anlaşmalı olduğumuz bankaya sizin tarafınızdan aktarılmaktadır. Tüm kişisel bilgileriniz internet güvenlik standardı olan SSL Secure sistemi ile 256 bit şifrelenmiştir. Bu şekilde internet üzerindeki dolaşımları sırasında herhangi bir şekilde bu bilgilerinizin istenilmeyen kişi veya kurumların eline geçirilmesi önlenmiştir. NİHAN ÖZİŞÇİ WOOFİE ORGANİCS, müşterilerine daha iyi ve kaliteli hizmet verebilmek amacıyla aşağıda yazılı olan kişisel bilgileri satış sözleşmesinin ifası için talep etmektedir. Müşterilerimizden istenen kişisel bilgiler, siz Müşterilerimize hizmet verilebilmesi için gerekli olup, istisnasız tüm müşterilerimize ait bu bilgiler kati suretle gizlilik içerisinde alınmakta ve sıkı güvenlik tedbirleri altında korunmaktadır. Bununla beraber iş sürecimizin sorunsuz ilerlemesi için müşteri bilgilerimizin saklanması, kullanımı, işlenmesi kısmen gereklidir.
Detaylı Kişisel Veri İşleme Politikasına ve aydınlatma metinlerine woofieorganics.com linkinden/web sitemizden ulaşabilirsiniz. Ürün satın aldığınızda Ad, soyad, kimlik numarası, adres, telefon, e-posta adresi, sipariş bilgileri, alıcı bilgileri, alıcı notları, teslim alacak kişi bilgileri, kredi kartının bilgilerini vermeniz istenecektir.
Sözleşmenin ifası hukuki sebebine dayalı olarak işlenecek olan bilgileriniz ancak aşağıda belirtilen amaçlarla kullanılacaktır;
•    Kimlik doğrulama ve kayıt oluşturulması amacıyla,
•    Siparişlerinizin işleme konulması ve hesabınızın yönetilmesi, ticari faaliyetlerin yerine getirilebilmesi ve sürekliliğinin sağlanabilmesi amacıyla,
•    Alınan hizmet süreçleri ile alakalı bilgilendirme amacıyla,
•    Siparişlerin teslimi/iadesi amacıyla,
•    Siparişler ile ilgili şikayetlerin çözülmesi amacıyla,
•    Teknik servis hizmetinin verilebilmesi amacıyla,
•    Önceden onay vermeniz kaydıyla yeni ürünler, kampanyalar ve promosyonlar hakkında bilgi vermek için elektronik ileti gönderilmesi amacıyla,
•    İşlemlerinizle ilgili istatistiklerin yapılabilmesi ve bağlantılı listelerin oluşturulması, ticari istatistik ve analizlerin bir araya getirilmesi amacıyla,
•    Ürünlerimizin, hizmetlerimizin ve kişisel seçim olanaklarınızın araştırılması ve geliştirilmesi amacıyla,
•    Yazılım, kurumsal kaynak planlaması, raporlama, pazarlama vs. gibi işlevlerin yerine getirilmesi amacıyla,
•    Promosyon ve hediye verilebilmesi amacıyla,
•    Gerekli kalite, gizlilik ve standart denetimlerinin yapabilmesi amacıyla,
•    Kanun ve yönetmelikler ile belirlenmiş gerekliliklerin ifa edilmesi amacıyla (vergi mevzuatı, tüketicilerin korunmasına yönelik mevzuat, borçlar hukuku mevzuatı, ticaret hukuku mevzuatı, gümrük mevzuatı, elektronik iletişim ile ilgili mevzuat vs. ilgili tüm mevzuatlar),
•    e-fatura, e-arşiv ve e-irsaliye ile ilgili yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla ,
•    Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde kamu kurum ve kuruluşlarının taleplerinin yerine getirilmesi amacıyla,
•    KVKK’da belirtilmiş yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla,
Kanunların emredici hükümleri gereği gerçek kişilerin bilgilerinin doğru ve güncel tutulması esastır. Bu nedenle, belirli zaman aralıkları ile kişisel bilgilerinizin güncellenmesi talep edilebilir. Sisteme girdiğiniz tüm bilgilere sadece sizler ulaşabilmekte ve bilgileri sadece sizler değiştirebilmektesiniz. NİHAN ÖZİŞÇİ WOOFİE ORGANİCS, hiçbir koşulda tarafınızdan sunulan yanlış bilgiden sorumlu tutulamaz.
İşlenen kişisel verileriniz zorunlu olan bilgiler ile sınırlı olmak kaydı ile;
•    Siparişlerinizin işleme konulması, hesabınızın yönetilmesi, ticari faaliyetlerin yerine getirilebilmesi ve sürekliliğinin sağlanabilmesi amacıyla hizmet sağlayıcılarıyla,
•    Siparişlerin teslim/iadesi amacıyla lojistik ve kargo firmalarıyla,
•    Yazılım, kurumsal kaynak planlaması, raporlama, pazarlama vb. gibi işlevlerin yerine getirilmesi amacıyla tedarikçilerle ve çözüm ortaklarıyla,
•    Ödeme/tahsilat hizmetlerinin yerine getirilmesi amacıyla bankalar ve ödeme aracılık sistemleri şirketleriyle,
•    Gerekli kalite, gizlilik ve standart denetimlerinin yapılabilmesi amacıyla denetim firmaları ve bilgi güvenliği firmalarıyla,
•    NİHAN ÖZİŞÇİ WOOFİE ORGANİCS’in kullandığı bilişim teknolojileri gereği bulut bilişim hizmetini veren firmalarla,
•    NİHAN ÖZİŞÇİ WOOFİE ORGANİCS tarafından kullanılan bilişim sistemlerinin işlerliği ve güvenirliliği açısından ilgili tedarikçilerle ve iş ortaklarıyla,
•    İlgili mevzuat hükümlerine istinaden yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi ve ticari faaliyetlerimizin denetimi amacıyla ilgili denetim firmalarıyla, özel entegratör firmalarıyla, bağımsız denetim firmalarıyla, gümrük firmalarıyla, mali müşavir/muhasebe firmalarıyla, hukuk bürolarıyla,
•    Promosyon ve hediye verilebilmesi amacıyla ilgili iş ortakları ve tedarikçilere,
•    NİHAN ÖZİŞÇİ WOOFİE ORGANİCS’in ortakları/hissedarlarıyla,
•    Yasal gereklilikleri ifa etmek ve/veya resmi mercilerin taleplerini yerine getirmek amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarıyla.
Kanunen açık rıza alınması gereken hallerde açık rıza alınarak (kanunen açık rıza alınması gerekli olmayan durumlar hariç olmak kaydı ile) ve kanun ile belirlenmiş koşullar çerçevesinde aktarılabilecektir.
NİHAN ÖZİŞÇİ WOOFİE ORGANİCS, müşterilerine ait kişisel bilgileri ticari ilişki devam ettiği sürece yukarıdaki amaçlar doğrultusunda saklayacaktır. NİHAN ÖZİŞÇİ WOOFİE ORGANİCS, ticari ilişki sona erdikten sonra Türk Ticaret Kanuna göre 10 yıl boyunca verileri saklamakla yükümlüdür. Süre geçtikten sonra kişisel verileriniz ilk imha süresinde Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası uyarınca silinecek, yok edilecek ve/veya anonim hale getirilecektir. Müşteri, ilgili kanunun 5. maddesi 2. fıkrasındaki şartlar ve kanunen işlenmesi gereken veriler hariç olma kaydı ile kişisel verilerinin işlenmesi için verdiği izni her zaman geri alabilir.
KVKK kapsamında, kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz;
•    Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,
•    Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
•    Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
•    Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
•    Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
•    Kişisel verinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
•    Talebinizce düzeltilen ya da silinen bilgilerinizin, eğer aktarılmış ise kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
•    İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
•    Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler (yalnızca bizde olduğunu düşündüğünüz veriler ile başvurunuz, bizde olmayan verileri sunduğunuz takdirde bunun yeni bir veri işleme faaliyeti olduğunu göz önünde bulundurunuz.) ve kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızla birlikte yazılı talebinizi “Cumhuriyet Mh. Derviş Eroğlu Cd. Bizimkent B2-O8/A No:7 N İç Kapı No:9 Beylikdüzü/İST.” adresine konunun KVKK ile ilgili olduğunu açıkça belirterek ıslak imzalı olarak, veya [email protected]ıtlı elektronik posta adresimize güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından NİHAN ÖZİŞÇİ WOOFİE ORGANİCS’e daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle elektronik posta ile [email protected] adresine gönderebilirsiniz. Başvurular Türkçe yapılmalıdır. 
Başvurularda, ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza, tebligata esas yerleşim yeri veya işyeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon numarası ve talep konusu bulunması zorunludur. 
Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizi belgelendirilmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir. Tarafımızda olmadığını düşündüğünüz verilerinizi bizle paylaşmayınız, paylaşırsanız yeni bir veri işleme faaliyeti olacağını unutmayınız. Kimliğinizi kontrol amacı ile istenilen bilgilerden tarafımızda olduğunu bildiğiniz/düşündüğünüz veriler ile tarafımıza ulaşınız.
Bu kapsamda yapacağınız başvurular en kısa sürede ve en geç 30 gün içerisinde sonuçlandırılacaktır. İlgili kişinin başvurusuna yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret alınmaz. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 TL işlem ücreti alınabilir. Başvuruya cevabın CD, flaş bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde NİHAN ÖZİŞÇİ WOOFİE ORGANİCS tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemez.
İnternet sitesine ait her türlü bilgi ve içerik ile bunların düzenlenmesi, revizyonu ve kısmen/tamamen kullanımı konusunda; SATICI'nın anlaşmasına göre diğer üçüncü sahıslara ait olanlar hariç; tüm fikri-sınai haklar ve mülkiyet hakları SATICI'ya aittir.


Madde 6 - GENEL HÜKÜMLER


6.1. Sipariş onayı mailinin ALICI’nın verdiği e-posta hesabına gönderilmesi, stoğun müsait olması ve ürün bedelinin SATICI’nın hesabına geçmesiyle birlikte, ürün/ürünler SATICI’nın anlaşmalı olduğu kargo şirketine verilir. SATICI, ürünü siparişinden itibaren 5 iş günü içinde kargo şirketine teslim eder. ALICI’ya önceden yazılı olarak veya bir sürekli veri taşıyıcıyla bildirmek koşuluyla bu süre en fazla 30 (otuz) gün uzatılabilir.
6.2.Genel olarak ve aksi açıkca belirtilmediği sürece teslimat masrafları (kargo ücreti vb.) ALICI'ya aittir. 
6.3.Sözleşme konusu ürün, ALICI’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz. Bu nedenle, ALICI’nın ürünü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile ürünün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun SATICI’ya iade edilmesinden dolayı oluşan giderler de ALICI’ya aittir.
6.4.ALICI'nın, SATICI tarafından aksi yazılı öngörülmemiş ise, ürünü teslim almadan önce bedelini tamamen ödemiş olması gerekir. 
Ürün teslimatı sonrasında herhangi bir sebepten dolayı, işlem yapılan kredi kartının ait olduğu Banka/finansman kurumunun ürün bedelini SATICI'ya ödememesi ya da ödediği bedeli geri talep etmesi halinde, ürün en geç 3 gün içinde ALICI tarafından SATICI'ya iade edilir. Ürün bedelinin ödenmemesi ALICI’nın bir kusurundan veya ihmalin kaynaklanıyor ise kargo masrafları ALICI tarafından karşılanacaktır. SATICI'nın iadeyi kabul etmeksizin ürün bedeli alacağını takip dahil diğer tüm akdi-kanuni hakları ayrıca ve her halükarda saklıdır.
6.5.SATICI Sözleşme konusu ürünü tedarik edemeyeceğinin anlaşılması halinde, bu durumu öğrendiği tarihten itibaren üç (3) gün içinde açık bir şekilde ALICI'yı kanuna uygun yöntemle bilgilendirmek ve sözlü/yazılı onayını almak kaydıyla, eşit kalite-fiyatta başka bir mal/hizmeti tedarik edebilir ve Sözleşme konusu taahhüdünü bu suretle yerine getirmiş sayılır. ALICI söz konusu onayı verip vermemekte her bakımdan serbesttir ve onay vermediği hallerde sipariş iptaline (Sözleşme feshine) ilişkin akdi-kanuni hükümler uygulanır.
6.6.Sipariş iptallerinde ve sözleşme fesihlerinde ürün bedeli tahsil edilmiş ise, azami 14 gün içinde ALICI'ya iade edilir. İade ALICI'nın SATICI'ya ürün bedeli ödemesinde kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde yapılır. 
6.7.SATICI, ticari imkânsızlık halleri, beklenmeyen haller, mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, bu durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde durumu ALICI`ya yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI'nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 14 (ondört) gün içinde kendisine iade edilir.
6.8. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
6.9.18 yaşından küçük kişiler SATICI’dan alış veriş yapamaz.


Madde 7 - KANUNİ BAŞVURU


Bu Sözleşmeden doğabilecek uyuşmazlıklarda, yasa gereği her yıl belirlenerek ilan edilen parasal sınırlar dâhilinde İl ve İlçe Tüketici Hakem Heyetleri, bu sınırları aşan durumlarda İstanbul Bakırköy Adliyesi Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. ALICI, bu çerçevede, kendisinin veya dilerse SATICI'nın yerleşim yerindeki (ikametgahındaki) Hakem Heyetleri ve Tüketici Mahkemeleri'ne başvurabilir.


Madde 8- YÜRÜRLÜK


Site üzerinden verilen siparişe ait ödemenin gerçekleşmesi durumunda ALICI  işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacaktır. SATICI, söz konusu sözleşmenin site üzerinde, ALICI tarafından okunduğuna ve kabul edildiğine dair onay almaksızın sipariş verilememesini sağlayacak yazılımsal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür.

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR