TESLİMAT VE KARGO 
 

BİLGİLENDİRME

Paketiniz anlaşmalı olduğumuz kargo şirketimize teslim edildiğinde size sms ve e-posta yolu ile bilgilendirme geçilecektir, buradaki takip numaranız ile birlikte kargonuzun durumunu kolaylıkla takip edebilirsiniz. 

Satın aldığınız ürünler bir teyit e-postası ile tarafınıza bildirilecektir. Seçtiğiniz ürünlerden herhangi birinin stokta mevcut olmaması durumunda konu ile ilgili bir e-posta size yollanacaktır.

Tarafımızdan kaynaklanan bir aksilik olması halinde ise size üyelik bilgilerinizden yola çıkılarak haber verilecektir. Bu yüzden üyelik bilgilerinizin eksiksiz ve doğru olması önemlidir. 

Standart Teslimat: Belirli tutar üzerindeki siparişlerde kargo ücretsiz kampanyası uygulanır. Ücretsiz kargo alt limiti sitede gerekli alanlarda duyurulur. 

Sitemiz üzerinden oluşturmuş olduğunuz siparişleriniz ile ilgili olarak tarafınıza SMS ve e-posta iletişim yöntemleri ile bilgilendirme gerçekleştirilecektir. Siparişinizin teslimat durumunu SMS ve e-posta üzerinde yer alan yönergeleri takip edebilirsiniz.  Eğer sitemize üyeliğiniz bulunuyorsa üye girişi yaparak Hesabım başlığı altından sitemiz üzerinden vermiş olduğunuz sipariş geçmişinize ulaşabilir ve siparişlerinizin detaylarını görüntüleyebilirsiniz. 

-ALICI’nın teslimini talep etmiş olduğu ürün, ALICI tarafından belirlenmiş olan teslimat adresine kargo şirketi yetkilisi marifetiyle teslim edilecektir.
-Fatura edilecek kişi ile sözleşmeyi yapan kişi aynı olmak zorundadır. Bu bilgilerin doğru olmadığı veya noksan olduğu durumlardan doğacak zararları tamamıyla karşılamayı ALICI kabul eder.
-SATICI gerekli gördüğü durumlarda ve/veya ALICI’nın vermiş olduğu bilgilerin gerçekle örtüşmediği tespit edildiğinde, siparişi durdurma hakkını saklı tutar. SATICI, siparişte sorun tespit ettiği durumlarda ALICI’nın vermiş olduğu telefon, elektronik posta ve posta adreslerinden ALICI’ya ulaşamadığı takdirde siparişin yürürlüğe konulmasını 15 (onbeş) gün süre ile dondurma hakkına sahiptir. ALICI’nın bu süre zarfında SATICI ile konuyla ilgili iletişime geçmesi beklenir. Bu süre içinde ALICI’dan herhangi bir cevap alınamaz ise SATICI, her iki tarafın da zarar görmemesi için siparişi iptal etme hakkına sahiptir.
-İnternet sitesinde ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilen kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirlenen süre sonuna kadar geçerlidir.
-Sipariş onayı mailinin ALICI’nın verdiği e-posta hesabına gönderilmesi, stoğun müsait olması ve ürün bedelinin SATICI’nın hesabına geçmesiyle birlikte, ürün/ürünler SATICI’nın anlaşmalı olduğu kargo şirketine verilir. SATICI, ürünü siparişinden itibaren 5 iş günü içinde kargo şirketine teslim eder. ALICI’ya önceden yazılı olarak veya bir sürekli veri taşıyıcıyla bildirmek koşuluyla bu süre en fazla 30 (otuz) gün uzatılabilir.
-Genel olarak ve aksi açıkca belirtilmediği sürece teslimat masrafları (kargo ücreti vb.) ALICI'ya aittir. 
-Sözleşme konusu ürün, ALICI’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz. Bu nedenle, ALICI’nın ürünü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile ürünün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun SATICI’ya iade edilmesinden dolayı oluşan giderler de ALICI’ya aittir.
-ALICI'nın, SATICI tarafından aksi yazılı öngörülmemiş ise, ürünü teslim almadan önce bedelini tamamen ödemiş olması gerekir. 
-Ürün teslimatı sonrasında herhangi bir sebepten dolayı, işlem yapılan kredi kartının ait olduğu Banka/finansman kurumunun ürün bedelini SATICI'ya ödememesi ya da ödediği bedeli geri talep etmesi halinde, ürün en geç 3 gün içinde ALICI tarafından SATICI'ya iade edilir. Ürün bedelinin ödenmemesi ALICI’nın bir kusurundan veya ihmalin kaynaklanıyor ise kargo masrafları ALICI tarafından karşılanacaktır. SATICI'nın iadeyi kabul etmeksizin ürün bedeli alacağını takip dahil diğer tüm akdi-kanuni hakları ayrıca ve her halükarda saklıdır.
-SATICI Sözleşme konusu ürünü tedarik edemeyeceğinin anlaşılması halinde, bu durumu öğrendiği tarihten itibaren üç (3) gün içinde açık bir şekilde ALICI'yı kanuna uygun yöntemle bilgilendirmek ve sözlü/yazılı onayını almak kaydıyla, eşit kalite-fiyatta başka bir mal/hizmeti tedarik edebilir ve Sözleşme konusu taahhüdünü bu suretle yerine getirmiş sayılır. ALICI söz konusu onayı verip vermemekte her bakımdan serbesttir ve onay vermediği hallerde sipariş iptaline (Sözleşme feshine) ilişkin akdi-kanuni hükümler uygulanır.
-Sipariş iptallerinde ve sözleşme fesihlerinde ürün bedeli tahsil edilmiş ise, azami 14 gün içinde ALICI'ya iade edilir. İade ALICI'nın SATICI'ya ürün bedeli ödemesinde kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde yapılır. 
-SATICI, ticari imkânsızlık halleri, beklenmeyen haller, mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, bu durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde durumu ALICI`ya yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI'nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 14 (ondört) gün içinde kendisine iade edilir.
-Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
-18 yaşından küçük kişiler SATICI’dan alış veriş yapamaz.
- ALICI, kargodan teslim alınan ürünün sağlam ve hasarsız olduğu kabul eder.

 

İADE KOŞULLARI 
 

Ürün iade talebi Whatsapp müşteri hattı üzerinden SATICI’ya bildirilir. İade kararının SATICI tarafından onaylanması halinde ALICI, iade kargo bedeli kendisine ait olacak şekilde Yurtiçi Kargo aracılığıyla SATICI’nın adresine ürünü kargo yapar.Sipariş edilen ürün hatası müşteri kullanımından oluşmuşsa veya 7 günlük süre içerisinde ürün kullanmışsa ürünün iade ve değişimi yapılmaz. Ürün iadesi ve değiştirme şartları olarak 4077 sayılı tüketicinin korunması hakkında kanun gereği uygulamalar esastır.

Ürünün iade edileceği adres: Yeşilköy Mah. Havan Sk. Tanaçan sitesi A blok D:02 Bakırköy/İST.


CAYMA HAKKI


ALICI ürünü teslim aldığı tarihten itibaren ondört (14) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin bu sözleşmeden cayma hakkına sahiptir.
Ancak kanunen şu mal/hizmetlere ilişkin sözleşmelerde, kullanılmamış/istifade edilmemiş olsa dahi, cayma hakkı bulunmamaktadır : 
a) ALICI'nın özel istekleri veya onun kişisel ihtiyaçları, ölçüleri, talepleri doğrultusunda hazırlanan mallar (üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye/kişisel ihtiyaçlara özel hale getirilenler, ALICI siparişine istinaden yurt içinden ve/veya dışından ithal/temin edilen özel ürünler dahil) 
b) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.
c) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.
ç) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.
d) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.
e) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.
f) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.
g) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.
h) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.
ı) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler.
i) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.
j) Genel olarak ilgili mevzuat uyarınca mesafeli satış kapsamı dışında kabul edilen diğer mal-hizmetler ile ALICI'nın ticari/mesleki amaçla satın alma yaptığı haller. 

Cayma hakkı bulunan hallerde ALICI'nın cayma hakkını kullandığına dair açık bir bildirimi yasal 14 günlük süre içinde SATICI'ya yazılı olarak yöneltmiş olması gereklidir. Söz konusu hakkın süresi içerisinde kullanılması durumunda, ürünün azami on (10) gün içerisinde, giderleri ALICI'ya ait olmak üzere SATICI'nın sözleşmede mevcut adresine gönderilmesi zorunludur.

Bu iade işleminde ürünün kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir. Ayrıca vergi mevzuatı gereği, ALICI tarafından kanunen İade Faturası kesilmesi gereken hallerin yanı sıra ürünle beraber iade edilecek olan fatura üzerinde, aşağıda belirtilen, iade ile ilgili bölüm doldurulup imzalanacaktır. İade faturası kesilmesi gerekli sipariş iadeleri, İade Faturası kesilmediği takdirde kabul edilmeyecektir.

Yukarıdaki belirtilen gereklerin ALICI tarafından yerine getirilmesi kaydı ile, cayma bildiriminin SATICI'ya ulaştığı tarihten itibaren 14 gün içinde, ürün bedeli ve varsa ürünün ALICI'ya teslim masrafları ALICI'ya, ürünü satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde iade edilir.

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR